Revalidatie na COVID-19-infectie

De samenwerking tussen onze partijen maakt iedere behandeling uniek.

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van de Valk heeft samen met een aantal zorgdisciplines binnen het Gezondheidscenrum BaLaDe, het Covid-19 Team BaLaDe opgericht. In het Gezondheidscentrum BaLaDe zijn verschillende zorgaanbieders aanwezig die ieder vanuit hun eigen expertise een steentje kunnen bijdragen aan het herstel van (ex)coronapatiënten. Onze gedachte is dat de onderlinge samenwerking en korte lijnen ons vakmanschap versterkt. En voor de patiënt de maatzorg maakt, zowel fysiek als mentaal, welke aansluit bij wat ieder individueel nodig heeft om er weer bovenop te komen, thuis de draad weer op te pakken. Zorg die wij aanbieden onder één dak. Om onze kennis te vergroten en actueel te houden haken wij aan bij bestaande landelijke initiatieven in de vorming van ontwikkelingsnetwerken voor teamzorg geboden in een zorgstraat.

Onderstaand de disciplines die onderling nauw zullen samenwerken bij de behandeling van (ex) corona patiënten. De behandeling en begeleidingen vinden uiteraard plaats in onze locatie Gezondheidscentrum BaLaDe, zodat de (ex)coronapatiënt het gemak heeft van één zorgdak. De zorgverlening wordt betaald vanuit de reguliere vergoeding in de eerstelijnszorg. Deze is voor elke discipline anders.

Fysiotherapie
Fysiotherapie van Heeswijk & van der Valk verbijzonderingen in Covid-19 team. Behandeling bij COPD en astma, hart- en longtransplantatie, hartrevalidatie en hartfalen en coronair vaatlijden. Sportfysiotherapie en ook aangesloten bij Geriatrienetwerk. Hiernaast de cursus ‘De fysiotherapeutisch behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’ via het Reach Netwerk UMC Amsterdam en het NPI gevolgd en afgerond. Cursus ook afgestemd op Corona of Covid-19 patiënt. Tevens de door Ciro in samenwerking met MUMC+ georganiseerde webinar ‘GEÏNTEGREERDE LONGREVALIDATIE BIJ COVID–19 PATIËNTEN‘ doorlopen.

0416-337651
info@hevafysio.nl
www.hevafysio.nl

Diëtetiek
Diëtistenpraktijk Ton Verschuren geeft individuele behandeling en voorlichting met betrekking tot diëten, maar ook dieetbehandeling bij kinderen en volwassenen met eetproblemen, ondergewicht, overgewicht, overgevoeligheid voor stoffen en bij voedingsstoornissen. Ton Verschuren is naast de BaLaDe ook werkzaam in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. En daardoor ook bekend met Covid-19.

061756054
info@dietistwaalwijk.nl
www.dietistwaalwijk.nl

Ergotherapie
Bij Ergotherapie Tilburg-Waalwijk e.o. kunnen alle mensen vanaf 18 jaar terecht die problemen hebben met handelingen in het dagelijks leven. De praktijkhouders zijn Lenneke Waterschoot, Lieske Oostelbos en Marielle Kanters. Iedereen verricht dagelijks activiteiten zoals koken, douchen, werken of tuinieren. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder erbij na te denken. Hoe ingewikkeld zulke activiteiten eigenlijk zijn, realiseert men zich pas als iets niet lukt.

06 551 839 59
lenneke@ergotherapietilburg.nl
www.ergotherapiewaalwijk.nl

Logopedie
Wilt u meer weten over logopedie of over onze praktijk en onze specialisaties, kijk dan op de website www.totaallogopedie.nl De logopedische klachten die voorkomen bij COVID-19, zien wij in het algemeen wel vaker bij onze cliënten. De klachten die bij deze cliëntengroep zijn ontstaan tijdens of na het doormaken van COVID-19 zijn onder andere:
- Slikken: Moeite met slikken en/of verslikken bij eten of drinken.
- Hoesten: Hoesten doet pijn, verstoort de nachtrust, verergert bij spreken.
- Adem: Minder goed kunnen doorademen, benauwd gevoel in of rond de borst, een tekort aan adem.
- Spreken: Spreken minder lang vol kunnen houden, onduidelijker spreken, buiten adem raken bij het spreken.
- Stem: Stemkwaliteit is slechter, de stem wordt slechter in de loop van de dag.

0416-672056
info@totaallogopedie.nl
www.totaallogopedie.nl

Psycholoog
Psychologenpraktijk Phorosadvies biedt behandelingen aan volwassenen door middel van cognitieve gedragstherapie. Alle GZ-psychologen die in de praktijk werken, worden vanuit de basisverzekering vergoed na een verwijzing door een (huis)arts. Chantal Sombekke is namens Phorosadvies werkzaam in Gezondheidscentrum BaLaDe.
In Waalwijk werken namens Phorosadvies Chantal Sombekke en Miranda Mens samen om cliënten met psychische problemen, zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Beide psychologen zijn gespecialiseerd om mensen te kunnen behandelen die ernstig ziek zijn (geweest) en daar nog (langdurig) de lichamelijke en psychische gevolgen van ondervinden. Zo zijn zij opgeleid in het toepassen van EMDR, een behandeling die ingezet kan worden bij de traumaverwerking van Corona patiënten.

013-5359764
info@phorosadvies.nl
www.phorosadvies.nl

Psychosociaal Therapie
Ilona Pessers werkt als psychosociaal therapeut en kindertherapeut bij Ridder Florian Kindertherapie en oudertherapie. Een psychosociaal therapeut is gespecialiseerd in het behandelen en het begeleiden van volwassen cliënten met aanpassings- en verwerkingsproblemen. Meestal is het een kortdurende behandeling bij psychisch gezonde mensen om hen te helpen bij het overwinnen van problemen die ontstaan zijn door veranderingen in situaties of ontwikkeling. Begeleiding bij het vinden van oplossingen om veranderingen te accepteren, verlies te verwerken. De problemen kunnen betrekking hebben op omgang met partner, kinderen, vrienden of in het werk. Het kan ook gaan om onzekerheid, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen; piekeren, je voortdurend zorgen maken of steeds tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen; psychosomatische problemen zoals vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten.

06 5728990
ilona@ridderfloriankindertherapie.nl
www.ridderfloriankindertherapie.nl (in ontwikkeling)

Samenwerking Gezondheidscentrum BaLaDe

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Voetpoli kinderen!

Benieuwd naar de behandelingen?