Thema Kind-Jeugdzorg

De samenwerking tussen onze partijen maakt iedere behandeling uniek.

Binnen Gezondheidscentrum BaLaDe werken diverse partijen samen binnen de groep Kind-Jeugdzorg. Kind en Jeugdzorggroep Balade is een multidisciplinaire samenwerking binnen Balade Kennis en kunde van alle disciplines van Kind- Jeugdzorg komen hier samen onder 1 dak.

Door de intensieve samenwerking binnen en buiten Gezondheidscentrum BaLaDe krijgt het kind de beste hulp die het nodig heeft!

Speel, Beweeg en Leer Kinderfysiotherapie en Kinderoefentherapie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Kind en Co Ergo is een praktijk voor ergotherapie gericht op kinderen en hun omgeving. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling van vaardigheden zoals eten met bestek, netjes knippen op de lijn, schrijven, veters strikken, jezelf aankleden of het plannen van je schoolwerk niet vanzelf. Ergotherapie kan het kind dan helpen om zelfstandiger te worden door vaardigheden opnieuw of anders aan te leren, gebruik te maken van hulpmiddelen of de omgeving van het kind zo aan te passen dat het wel zelfstandig kan zijn.

Zowel praktijk "Kind en Co Ergo" als "Speel, Beweeg en Leer" zijn aangesloten bij Kind en Jeugdzorggroep BaLaDe. Zo wordt er onder andere samen gewerkt met orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten, kinderpsychologen, psychomotorische therapeut en osteopaat. Samen nemen ze onderzoeken af, hebben ze gezamenlijk overleg en wordt er aan gezamenlijke behandeldoelen gewerkt. Door deze intensieve samenwerking krijgt het kind de beste hulp die nodig is.

Samenwerking Gezondheidscentrum BaLaDe

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Voetpoli kinderen!

Benieuwd naar de behandelingen?