Zorgverlener worden in Gezondheidscentrum BaLaDe

Wordt u een nieuwe zorgverlener in het Gezondheidscentrum BaLaDe?

Binnen Gezondheidscentrum BaLaDe wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod van gezondheidszorg aan de bewoners van Waalwijk en omgeving. Dit houdt in dat er voor Waalwijk en Drunen steeds wordt gezocht naar aanvullingen op het huidige aanbod. Casade verhuurt ruimten aan zorg-participanten. Deze zorg-participanten onderverhuren hun ruimtes eventueel en hebben hiervoor binnen gebouw BaLaDe een ontheffing op het verbod tot onderverhuur.

Alle ruimten binnen het gezondheidscentrum zijn gemaatvoerd en afgewerkt volgens de eisen van de zorgverzekeraars aan de Eerste Lijns Gezondheidszorg. Er zijn behandelkamers, standaard spreekkamers en spreek-behandelkamers en combi-s van spreek-onderzoekskamer. Daarnaast zijn direct nabij de praktijkruimtes een ruime wachtruimte, (invaliden)toiletten, rolstoeltoegankelijke liften en een EHD gesitueerd.

Huren kan binnen het Gezondheidscentrum al laagdrempelig. Ruimten kunnen per dagdeel (morgen/ middag of avond) gehuurd worden op basis van een jaarcontract. Het gezondheidscentrum wil nadrukkelijk meer zijn dan een simpel bedrijfsverzamelgebouw.

De contractperiode gaat in overleg met de hoofdhuurder. Eenmalige bijkomende kosten betreffen een borgsom van 2 maanden huur en een borgsom voor gebruik van gecertificeerde sleutelsysteem voor u en uw medewerkers. Desgewenst kunt u uw praktijk ook laten meedraaien in de videopresentatie in de wachtkamer. Daarnaast zijn eventuele specifieke- aan uw praktijkgebonden hulpmiddelen voor uw eigen rekening.

Gezondheidscentrum BaLaDe

Het doel van Gezondheidscentrum BaLaDe is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg.

Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden.

Uitgangspunt is de samenwerking tussen alle zorgverleners. Het gezondheidscentrum biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Psycho-sociale hulpverlening!

Heeft u hulp nodig?