Thema Somatische Zorg

De samenwerking tussen onze partijen maakt iedere behandeling uniek.

Binnen Gezondheidscentrum BaLaDe werkt de huisarts nauw samen met onder andere – pedicure – podotherapeut - fysio (training bewegen) – diëtist bij diabetes – diëtist : COPD

Binnenkort kunt u op deze pagina lezen op welke manier wij iets voor u kunnen betekenen.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan deze website, we proberen de samenwerking binnen de thema's zo compleet te maken!

Samenwerking binnen zorgaanbiedende partijen, dat is één van de doelstellingen van Gezondheidscentrum BaLaDe.

Binnenkort kunt u op deze pagina lezen op welke manier wij iets voor u kunnen betekenen.

Gezondheidscentrum BaLaDe levert een bijdrage aan laagdrempelige wijkgerichte gezondheidszorg.

Van een van onze zorgverleners:

Hans Valk
Fysiotherapeut
Benieuwd wat Hans te zeggen heeft over Somatische Zorg? Houd deze pagina dan in de gaten. Binnenkort meer!
Samenwerking Gezondheidscentrum BaLaDe

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Somatische zorg!

Heeft u hulp nodig?