Thema Voetpoli Kinderen

De samenwerking tussen onze partijen maakt iedere behandeling uniek.

Huisartsen, fysiotherapeuten en podotherapeuten krijgen vaak vragen van verontruste ouders over de voetstand en looppatroon van hun kinderen.

Wij organiseren zo een aantal keer per jaar met veel succes een inloopspreekuur voor kinderen. Dit inloopspreekuur wordt samen met de praktijk Speel, Beweeg en Leer uit BaLaDe georganiseerd.

Bij voetklachten of stoornissen kunnen ook de huid of nagels de oorzaak zijn. Ook hiervoor kunt u bij de voetpoli kinderen terecht.

Binnen Gezondheidscentrum BaLaDe werken diverse partijen samen binnen de voetpoli Kinderen. Kort gezegd behandelt een podotherapeut mensen met voetklachten of klachten in het lichamelijk functioneren die voortvloeien uit afwijkend functioneren van de voeten of looppatroon. Samen met de kinderfysiotherapeute, Judith Nieuwenhuijsen, wordt binnen de voetpoli kinderen bekeken wat de oorzaak kan zijn en of deze klachten of stoornissen in het functioneren op te heffen zijn.

Vooral kinderen tot een jaar of 6/7 staan vaak of te veel naar binnen of te veel naar buiten en ook de benen kunnen op het oog wat afwijkend staan, echter is er vaak sprake van een normale ontwikkeling om te komen tot ene volwassenen voet/beenstand.

Omdat we deze (soms verontruste) ouders graag van dienst willen zijn en ons als professionals in de voetengezondheidzorg niet alleen bezig houden met behandelen en onderzoeken, maar ook onze adviserende rol erg serieus nemen, organiseren we in samenwerking met gezondheidscentrum BaLaDe een geheel gratis inloopspreekuur voor ouders en hun kinderen om middels een korte screening antwoord te geven op de verschillende vragen die er leven en adviezen te geven over o.a. schoeisel.

Samenwerking Gezondheidscentrum BaLaDe

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Voetpoli kinderen!

Benieuwd naar de behandelingen?